Annuleringsvoorwaarden cursus en opleiding:

Annuleringsvoorwaarden cursus en opleiding:

 

Annulering door cursist c.q. betalingsplichtige: Tot 21 dagen voor aanvang van de opleiding heeft u de mogelijkheid kosteloos te annuleren. Vanaf de verzendingsdatum van de uitnodigingsbrief bent u de volledige cursusprijs verschuldigd. Als moment van annulering geldt de datum van ontvangst van uw annulering door LAC. Uitsluitend in gevallen die LAC beoordeelt als zijnde overmacht kan van bovenstaande annuleringsprocedure worden afgeweken. Annulering dient schriftelijk aan LAC te geschieden. Ook indien u besluit de cursus voortijdig te beëindigen blijft de betalingsplichtige de totale cursuskosten verschuldigd. De betalingsplichtige mag een vervanger aanwijzen. In overleg met LAC wordt besloten of de desbetreffende persoon tot de cursus wordt toegelaten. Vervanging ontheft de betalingsplichtige niet van zijn verplichtingen. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de cursusprijs. Alleen in overleg met LAC kan de betalingsverplichting worden overgedragen aan derden.