Op maandag 9 februari is, aansluitend op de Nationale Actieagenda, de Actieagenda voor Oost-Nederland gepresenteerd. Boost! De boodschap is duidelijk.

Oost-Nederland is sterk op het gebied van HTSM en de hightech maakindustrie. Gecombineerd met een uitgebreide traditionele maakindustrie is dit een ideale uitgangssituatie om de transitie tot Smart Industry te realiseren.

De Actieagenda richt zich in eerste instantie op het informeren van het lokale bedrijfsleven en het creëren van bewustwording van de kansen die er liggen. Die kansen zelf zullen de komende tijd worden ondersteund. Het verbinden van initiatieven, het ontwikkelen en delen van kennis en het opzetten van business cases zijn enkele speerpunten die worden genoemd.

Het rapport Boost; actieagenda Smart Industry Oost-Nederland is te downloaden via www.smartindustry.nl