Het aanbrengen van oppervlaktelagen door lasercladden komt steeds meer in de belangstelling. Meerdere bedrijven gaan in dit proces investeren. Maar voordat je met een proces de markt opgaat, moet je de klanten kunnen garanderen dat het resultaat, een slijtvaste of corrosiebestendige laag, gedurende de hele levensduur intact blijft. En de levensduur moet aangegeven kunnen worden.

Sinds 8 november 2012 kan dit. Vanaf deze datum is de praktijkrichtlijn en certificatieschema lasercladden vrij verkrijgbaar. Door een team deskundigen aangestuurd door diverse vooraanstaande bedrijven is deze richtlijn opgesteld. En wel zo dat elk bedrijf dit kan gaan toepassen. DNV heeft al verklaard dit een goed en werkbaar certificatieschema te vinden.

U kunt de praktijkrichtlijn lasercladden hier downloaden. Als u ondersteuning wenst bij de implementatie hiervan om tot certificering te komen, neemt u dan contact met ons op.