De certificatieschema’s voor laserlassen en lasercladden zijn nu in de Engelse versie beschikbaar gekomen voor de internationale markt. Het Laser Applicatie Centrum (LAC) heeft een Engelse websitegemaakt waar de beide certificeringsschema’s zowel in de Nederlandse als de Engelse taal beschikbaar zijn www.certification-laser.com. Nederlandse maakbedrijven kunnen nu hun buitenlandse klanten ook inlichten over het certificeren van het laserlasproces.

Certificeren gaat om vertrouwen. Om ook de buitenlandse klanten te overtuigen van gecertificeerde laserlassen of lasercladlagen, zijn beide certificeringsschema’s nu ook in de Engelse taal beschikbaar. Om de verspreiding te verbeteren is er een speciale website (www.certification-laser.com) voor aangemaakt. Op deze website zijn niet alleen de certificatieschema’s kosteloos te downloaden, maar is er ook een Engelstalige discussiepagina beschikbaar voor vragen en opmerkingen.

De certificeringsschema’s voor laserlassen en lasercladden zijn in 2011 en 2012 door een werkgroep onder leiding van een brede stuurgroep opgesteld. In de stuurgroep waren vertegenwoordigers van de grote en de mkb maakindustrie, kennisinstellingen en branche verenigingen aanwezig om de schema’s een grote acceptatie te geven. DNV heeft als certificerende instelling de schema’s beoordeeld en geschikt bevonden.

Beide schema’s waren in het Nederlands opgesteld, wat een brede verspreiding toch beperkt. Vandaar de beslissing om eind 2012 beide schema’s te laten vertalen. Hiermee is de basis van certificering nu gelegd.