Community

Concept Flyer LAC Community

Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf de digitale transitie en daarmee succesvol produceren net als uw branche genoten concreet gaat maken?

De kloof tussen ICT en maakindustrie is (te) groot. Er is bij bedrijven dan ook concrete technisch inhoudelijke ondersteuning nodig om de digitale transitie die de maakindustrie momenteel doormaakt tot een succes te maken. Deelname aan de LAC Community helpt u met deze ontwikkelingen want door deelname blijft u op de hoogte van de snel innoverende wereld van automatisering, robotica en ICT-oplossingen in de maakindustrie.
De LAC Community helpt u onder anderen met: inhoudelijke technische ondersteuning, R&D faciliteiten, kennis, diensten en vele andere voordelen

Digital twinning, robotica, cobots, big data, internet of things, model based manufacturing, en Smart Welding Factory. Het zijn allemaal innovaties waar de maakindustrie gebruik van maakt en juist ondernemers in de metaalindustrie kunnen daar hun voordeel mee doen. Deze ontwikkelingen gaan echter zeer snel waardoor bedrijven moeite hebben om dit individueel te realiseren want de slimste mensen werken niet altijd in de eigen organisatie en het vinden van medewerkers met de benodigde kennis wordt steeds moeilijker. 

Hoe gaat uw bedrijf de uitdagingen van de digitale transitie aan?

  • Wilt u als ondernemer meer weten over wat nieuwe technologieën allemaal voor uw bedrijf kunnen betekenen?
  • Wilt u er niet alleen voor staan maar in samenwerking onderzoeken en ontwikkelen?
  • Beschikt uw bedrijf zelf niet over de benodigde capaciteit en technisch inhoudelijke kennis?
  • Of wilt u uw bedrijfsspecifieke technische en economische mogelijkheden onderzoeken?
  • Wilt u ervoor zorgen dat u uw medewerkers over de juiste kennis en competenties beschikken?
  • Of wilt u weten welke financiële ondersteuning hiervoor beschikbaar is?

Het antwoord op uw vraag is deelnemen in de LAC Community!
Deelnemen in de LAC Community waarin kennis wordt gedeeld en ontwikkeld, leidt tot het versterken van de eigen kennis-, en concurrentiepositie. Door deel te nemen in de LAC Community bent u niet alleen beter in staat de digitale transitie van uw eigen bedrijf in kaart te brengen maar ook daadwerkelijk concreet te maken!

Wat biedt de LAC Community?

De LAC Community geeft u onder anderen: een online helpdesk, toegang tot R&D faciliteiten, seminars en workshops, technisch inhoudelijke hulp door inzet van LAC professionals waaronder robotica en ICT specialisten en een belangrijk inzicht in de laatste innovaties en ontwikkelingen. De LAC Community verzorgd seminars en workshops door het hele land met onder anderen scholingspartners en community deelnemers.

LAC is gevestigd en werkzaam op de Universiteit Twente en is in staat om vanuit die positie de matching tussen bedrijven en Universiteit of andere kennisaanbieders te bevorderen en te begeleiden. Deze korte lijnen maken het mogelijk dat hoogleraren, lectoren en studenten betrokken worden bij het oplossen van uw vraag. Daarnaast krijgen de LAC Community leden toegang tot het uitgebreide netwerk van LAC waarin zowel collega kennisaanbieders als bedrijven zijn vertegenwoordigd waardoor een eventuele doorverwijzing naar beter passende partijen mogelijk is.

Branchebrede projecten:

LAC is ook actief in het uitvoeren van branchebrede R&D projecten zoals bijvoorbeeld het WAAM to Manu,- (3d metaal printen) en het Smart Welding Factory project (enkel stuks productie zonder afkeur met lasrobots). Het doel hiervan is het vergroten van de kennis binnen de branche, gezamenlijk onderzoeken en ontwikkelen, het aanreiken van R&D faciliteiten en onderwijs. Deze projecten worden vaak medegefinancierd door overheden. Deelname aan de LAC Community geeft u een voorsprong want u bent altijd als eerste op de hoogte van de mogelijkheid tot deelname aan (nieuwe) branche projecten.

LAC-Talenten programma:

Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven in de maakindustrie beschikken over voldoende medewerkers die de juiste kennis en vaardigheden hebben om de digitale transitie en de daarbij behorende maatschappelijke veranderingen te kunnen volgen? Hoe zorgt de maakindustrie er zelf voor dat deze mensen op de juiste plek terechtkomen, zodat zij zich kunnen ontplooien en kunnen blijven leren en ontwikkelen? In samenwerking met een aantal (productie) bedrijven in het Smart Welding Factory project is het LAC Talenten programma ontwikkeld. De redenen hiervoor zijn onder anderen:

  • Een genoten HBO opleiding is eigenlijk geen afronding, maar een startpunt 
  • Technisch hoger opgeleid talent blijkt onvoldoende op de hoogte dat ook MKB bedrijven hen een boeiende uitdagende ontwikkelomgeving kunnen bieden
  • Bedrijven zelf vaak onvoldoende zijn voorbereid op een veranderende arbeidsmarkt en moeite hebben om talent aan zich te binden
  • MKB bedrijven vaak moeite hebben om een goede vacature omschrijving en wervingscampagne te maken, daardoor een goede match mislopen en te veel afhankelijk zijn van recruiters of detacheringsbureaus.

Het LAC Talenten programma is een kweekvijver van talent waarin de (door) ontwikkelingen van technisch HBO(+) talent centraal staat. Het programma wordt gecoördineerd door LAC, de talenten zijn in dienst van LAC en worden in het programma technisch inhoudelijk begeleid door de professionals van LAC. De deelnemende bedrijven in het LAC Talenten programma dragen gezamenlijk de kosten van het volledige programma en brengen eigen concrete cases in. Op deze mogelijk. De onderwerpen zijn uiteenlopend en multidisciplinair: ICT, digital twinning, robotica, cobots, big data, digitalisering, internet of things, model based manufacturing, CAD/CAM, ERP en  bedrijfseconomische vraagstukken. Voor deelname aan het LAC Talenten Programma dient u deelnemer te zijn in de LAC Community.

Deelname biedt voordelen:

Deelnemen in de LAC Community beidt voordelen wat betreft de lange termijnstrategie binnen de branche projecten en het LAC Talenten Programma maar ook in een direct voordeel in de vorm van kortingen. Zo krijgt u bijvoorbeeld automatisch een uitnodiging en gratis toegang tot seminars of workshops, of 10% korting op gebruik van de R&D faciliteiten, of 15% korting op robot/cobot trainingen bij LAC in Enschede of Hengelo.  Nieuwkomers in de LAC Community krijgen zelfs een halve dag ondersteuning op locatie van een LAC professional.

Deelnemer in de LAC Community worden?

Iedereen kan deelnemer in de LAC Community worden. Van de kleine zelfstandige tot en met de grote bedrijven en brancheorganisaties. De kosten van deelname aan de LAC Community bedragen slechts zeshonderd euro (exclusief BTW) per jaar. Als het deelnemer-schap in de loop van een kalenderjaar wordt aangegaan, wordt de bijdrage voor het resterende tijdvak naar rato berekend. Wilt u LAC Community deelnemer worden? Meldt u dan aan door het invullen van het aanmeldformulier. Per 1 januari 2020 is het nieuwe deelnemer schap ingegaan. Opzeggen van de LAC Community moet vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren.