Op maandag 14 juni wordt er van 9:00-17:00 u op de Universiteit Twente (UT) een cursus ‘Creatieve denktechnieken’ gegeven. Het LAC heeft met de UT kunnen regelen dat deze cursus —die normaalgesproken alleen voor medewerkers van de UT is— nu ook voor contacten van het LAC opengesteld is. Onze klanten krijgen ook korting op de deelnamekosten die normaalgesproken 300 euro per persoon bedragen.

Een beschrijving van de cursus staat hieronder. De volledige informatie is te vinden via deze link. De website van de docent is www.gilbertkin.nl. Personen die graag willen deelnemen aan de cursus, kunnen contact opnemen met Frank Ploegman op ploegman@lac-online.nl of 06-53179584.


Beschrijving van de cursus

Deze cursus wordt verzorgd door Gilbert Kin van Gilbert Kin Idee Ontwikkeling.

De training biedt u tastbare gereedschappen die ideeën opleveren om allerlei situaties aan te pakken.

Aan de orde komen o.a. het creëren van een creatieve omgeving, ideeën verzinnen, selecteren en toetsen, alsmede de diverse technieken daarvoor. Creativiteitstechnieken zijn manieren om ideeën te genereren en te wegen en om te gaan met blokkades. Mindmapping, denkhoeden, metaforen, matrices, open space technology en diverse andere manieren voor het bevorderen van creatief denken worden besproken en toegepast.

Deze technieken kunt u toepassen in het ontwerp en uitvoering van uw onderwijs, het stimuleren van het creatieve denken van studenten en bij uw onderzoek.

Natuurlijk komt de theorie aan bod, maar de training staat met name in het teken van het Doen!