Op maandag 3 oktober tekenden: Nooteboom Trailers, Van Raam, VSMI (Varsseveldse Smart Industrie), Stanstechniek Gaanderen, Gunnebo, Breman Machinery, Techwise Twente, AT Techniek Opleidingen en LAC de samenwerkingsovereenkomst voor een project in samenwerking met het Fieldlab Smart Welding Factory. In dit integrale samenwerkingsproject gaan deze ondernemingen vanaf oktober 2017 werken aan lasautomatisering, optimalisatie van lasrobotproductie, kennisdeling en slimmer en sneller processen op elkaar aan laten sluiten.

Fieldlab Smart Welding Factory:
Het Fieldlab Smart Welding Factory is twee jaren geleden gestart met elf partners. Het Fieldlab kreeg op 28 september jongstleden van het Ministerie van Economische Zaken de officiële Field Lab Status. De samenwerking in het Fieldlab breidt nu snel uit, en stelt ook deze negen nieuwe partners in staat om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse en regionale economie. De uitbreiding past uitstekend in de filosofie van een Smart Industry Fieldlab, “Het verder ontwikkelen, testen en implementeren van Smart Industry oplossingen in praktijkgerichte omgevingen waarin onderling samenhangende netwerken van bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.”