FORUM REGLEMENT:

Dit is een openbaar forum waar iedereen zich kan registreren, dus iedereen kan de berichten en andere informatie lezen. Het is ook mogelijk dat berichten vindbaar worden met zoekmachines. Om berichten te kunnen plaatsen en beantwoorden is het noodzakelijk om geregistreerd te zijn. Om de deelnemers op dit forum een zo plezierig mogelijk beleving te kunnen bieden, hebben we een reglement. U bent er zelf verantwoordelijk voor het reglement te lezen en op de hoogte te zijn van de forum regels, u kunt en mag u dan ook niet beroepen op onwetendheid bij deze. Registreren betekent dat u akkoord gaat met het forum reglement en de forum regels. Het lidmaatschap is gratis en staat open voor alle geïnteresseerde natuurlijke-, en voor rechtspersonen.

Het gebruik van content, tips, oplossingen, aanwijzingen, meldingen, enz. die leden, administrators of andere personen op het forum aandragen, is op eigen risico. Ook bent u ermee akkoord dat u geen door auteursrechten beschermd materiaal op dit forum zal plaatsen tenzij het onder uw eigen auteursrechten valt of uw schriftelijke toestemming heeft van de eigenaar van de auteursrechten. Spam en grote aantallen berichten, zowel commercieel als niet-commercieel wordt niet geaccepteerd.. Hieronder valt ook het ongevraagd versturen van commercieel getinte berichten naar andere leden.

LAC neemt geen enkele aansprakelijkheid, risico of verantwoordelijkheid voor de content, werking van tips/advies en aangedragen oplossingen op dit forum. Bovendien bent u akkoord het LAC te vrijwaren van enige door u veroorzaakte schade. Het LAC behoudt ook het recht tot het onthullen van uw identiteit, in het geval van een formele klacht of gerechtelijke vordering die is voortgekomen uit een situatie die is ontstaan door uw gebruik van dit forum. De bepaling van wat beschouwd wordt als onfatsoenlijk, vulgair, ongepast of anderszins niet voldoen aan deze forumregels, is aan LAC en niet aan de gebruikers. Het staat de administrators van LAC vrij titels van thema’s en posten aan te passen, een thema te verplaatsen, verwijderen of blokkeren, dan wel berichten uit het forum te verwijderen, aanpassen of verplaatsen zonder toestemming van de originele auteur, indien: LAC dit nodig acht, voor de duidelijkheid, bij wangedrag of overtreding van de forumregels. Leden hebben deze ingrepen te respecteren. Het negeren van een administrator tussenkomst getuigt van weinig respect t.o.v. het werk, inzicht en beleid van het team, en kan leiden tot sancties. LAC houdt zich het recht voor de regels aan te passen of uit te breiden op het moment dat dit noodzakelijk geacht wordt.

FORUMREGELS

1. Het voeren van meerdere namen voor eenzelfde forumlid is niet toegestaan. Wanneer dit toch gebeurd worden alle gebruikersnamen van die persoon verwijderd evenals de berichten die gepost zijn onder die namen.

2. Aangemaakte accounts kunnen niet gewijzigd worden. Het is dus niet mogelijk om uw accountnaam te laten wijzigen. Start daarom over naamswijzigingen geen discussies en contacteer hiervoor ook de administrators niet.

3. Het is niet toegestaan om openlijk persoonlijke gegeven te posten zoals telefoon nummers / emailadressen enz. enz.

4. Alles wat gepost wordt, blijft in principe eigendom van dit forum.

5. Posts die gedaan worden op het forum kunnen mogelijk ook gebruikt worden voor de Learning site/ FAQ.

6. Posten om het posten wordt niet op prijs gesteld. U post als u iets weet, iets wilt vragen of wilt reageren op iemand. Als uw bericht niets aan een thema toevoegt, loopt u kans dat dit door een administrator wordt verwijderd.

7. Indien nodig: citeer externe bronnen bij plaatsing van een bericht, voeg ook ten alle tijden een link toe naar het originele bericht indien mogelijk.

8. Het LAC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van deelnemers. De administrators van dit forum zullen ongewenst materiaal zo snel mogelijk proberen te verwijderen van het forum. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren, wij vragen hiervoor begrip.

9. Het is niet toegestaan om zonder toestemming: content, foto’s of afbeeldingen te kopiëren om voor eigen doeleinde te gebruiken, alles op dit forum valt onder de copyright wet. Uitzondering is mogelijk als de eigenaar van de: content, foto’s of afbeeldingen hier schriftelijke toestemming voor geeft.

10. Mocht u de inhoud van dit forum willen (her)gebruiken, (her)publiceren of distribueren, neemt u dan even contact met ons op. Mogelijk kunnen wij u voorzien van toestemming, aanvullende informatie of (beter) beeldmateriaal.

11. Het leeghalen van posts is niet toegestaan. Dit gaat ten koste van de leesbaarheid van thema’s.

12. Linken naar een ander forum of sites mag, mits dit ondersteunend voor het thema hier werkt. Linken om een discussie hier weg te trekken is niet toegestaan.

13. Berichten moeten in een passend thema worden geplaatst. Lees de thema omschrijvingen voordat u een bericht plaatst.

14. Nieuwe thema’s of berichten dienen zoveel mogelijk te worden geplaatst daar waar dit het meest van toepassing is. In geval van twijfel kan een beroep worden gedaan op één van de administrators.

15. Leden moeten een passende, beschrijvende en inhoudelijke titel gebruiken bij het plaatsen van een nieuw thema. Voorbeelden van slechte titels zijn: “Help!”, “Was is dit?”, “Vraagje”, etc.

16. Bij het reageren moeten leden bij de inhoud van het thema blijven of een nieuw thema starten. Dit betekent niet dat u niet terloops wat off-topic opmerkingen kan posten, maar zorg er voor dat het originele thema niet helemaal verandert. Thema’s op een forum dwalen van nature soms af. Wanneer dat gebeurt, is het een goede gewoonte om een nieuw thema aan te maken.

17. Een ieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaalde post, wordt aangemoedigd om de post in kwestie direct te melden aan een administrator. Gebruik hiervoor de “rapporteer” knop bij het betreffende bericht.

18. Afbeeldingen die u post dienen niet groter te zijn dan 10 MB. Is een afbeelding wel groter, maak dan een kleiner formaat afbeelding aan of probeer waar mogelijk foto’s extern te hosten in verband met de ruimte op de server.

19. Reclame om commerciële belangen is niet toegestaan in berichten, bijlagen of onderschrift: niet in tekst, niet in de vorm van afbeeldingen, en zeker niet in de vorm van linken naar commerciële pagina’s in de hoop hits te genereren.

20. De administrators van LAC kunnen in algemene zin een ban uitdelen als een lid zich herhaaldelijk schuldig maakt aan ontwrichtend gedrag, waarbij niet telkens perse een regel wordt overtreden, maar de optelsom van gedragingen van het lid leidt tot de beslissing om een waarschuwing of ban uit te delen.

21. Als u een ongepaste e-mail welke is verstuurd is via dit forum, ontvangt, dan kan u de e-mail doorsturen naar het algemene e-mailadres info@lac.nl Noot: plaats zulke PM’s of e-mails niet op het forum.

22. Het ongevraagd sturen van privéberichten aan leden (en dus ook aan administrators), wordt beschouwd als spam. Wanneer dit wordt geconstateerd kan dat leiden tot het ontzeggen van de toegang tot het forum.

23. Deze regels zijn niet vrijblijvend en leden worden geacht hiervan op de hoogte te zijn. Kunt of wilt u zich niet aan deze regels houden, dan kunt u een van de administrators ook zelf verzoeken uw lidmaatschap te beëindigen. Of deze zal ingetrokken worden door ons.

24. Dit reglement heeft tevens terugwerkende kracht, op alle eerdere posts, thema’s en mededelingen.

25. In alle voorkomende gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van LAC bindend zijn.

LAC wenst u veel plezier op het forum toe en hopen dat u hier de antwoorden vindt op uw vragen. Bedankt voor uw medewerking!

LAC - Helpdesk


Wilt u gebruik maken van de LAC-Helpdesk? 
Registreer u dan voor de LAC Meet & Learn Community