Gunnebo is een wereldleider in producten, diensten en oplossingen voor beveiliging, gericht op geldbeheer, brandkasten en kluizen, ingangsbeveiliging en elektronische beveiliging voor banken, winkels, CIT, (openbaar) vervoer, openbare en commerciële gebouwen en industriële en risicovolle locaties.

Voor de productie van geldautomaatkluizen zet Gunnebo Doetinchem vijf lasrobot installaties in, naast het robotlassen wordt er ook nog relatief veel handmatig gelast. De wens van Gunnebo was een optimaal rendement en een verantwoorde return on investment van de lasrobots te bereiken. Dit wil Gunnebo bereiken door de dekkingsgraad van de lasrobots te verhogen, de kwaliteit van het lasproces te verbeteren en het aandeel handlassen en herstelwerkzaamheden te reduceren.

Om de doelstellingen te bereiken werd een samenwerking gezocht en gevonden met LAC uit Enschede. Aan LAC de uitdaging om

dit verandertraject samen met Gunnebo in een realisatie- en implementatietraject waar te maken door haar specifieke kennis over robotlassen te delen. Concreet betekende dit voor LAC dat ze de coördinatie van het traject, het coachen van management en de medewerkers van de lasafdeling op zich heeft genomen en de benodigde trainingen heeft verzorgd. De volgende stappen zijn daarin onder andere genomen en gerealiseerd:

  • Er is een businesscase opgesteld om besparingen bij investeringen inzichtelijk te maken.
  • De kwaliteitsinput naar de lasrobots is verbeterd
  • Er zijn programmeertrainingen aan de lasrobots verzorgd
  • Er is kennis over visuele lasnaadinspectie bij het robotlassen gedeeld
  • Er is eenheid in de structuur van robotprogramma’s ingebracht

Management en medewerkers van Gunnebo hebben met de opgedane kennis zelfstandig binnen een half jaar de doorlooptijd van het robotlassen van de deur van een geldautomaatkluis met 80% weten te optimaliseren! Een bevestiging dat de eigen expertise van de Gunnebo organisatie op dit gebied nu betrouwbaar is.