Vanuit het project Smart Welding Factory kijkt het LAC naar de mogelijkheden voor Hoekman RVS om het robotlassen verregaand te automatiseren. Enerzijds betreft het hier een verkenning naar de mogelijkheden van off-line programmering maar nog belangrijker is de vervolgstap hierop; de koppeling met 3D-CAD software.

Belangrijk in de huidige markt is om snel te kunnen schakelen, doorlooptijden moeten daarom zo kort mogelijk zijn. Werkzaamheden die van indirecte aard zijn en tijdrovend zijn, wil je eigenlijk tot een minimum beperken. Helaas moeten er toch nog veel activiteiten worden uitgevoerd voordat een product op de robot gelast kan worden. Dit willen we met deze haalbaarheidsstudie in kaart brengen maar ook aanpakken middels prototype-ontwikkeling. De insteek is om zoveel mogelijk dubbele werkzaamheden te voorkomen, waarbij het uitgangspunt is om vanuit de 3D-CAD omgeving, de robot aan te sturen.

Meer over dit R&D traject kunt u vinden op de website van Hoekman RVS

Ook geïnteresseerd naar de mogelijkheden? info@lac.nl