Heeft u niet de tijd om zelf nieuwe productieprocessen te ontwikkelen?

Beschikt u niet over de middelen om processen te optimaliseren?

Heeft u eigenlijk geen tijd om de productie van nieuwe producten op te zetten?

Heeft u geen tijd voor procesoptimalisatie?

Heeft u geen tijd om uw medewerkers op te leiden?

Beschikt u niet over de apparatuur om complexe producten te produceren?

LAC

Wie zijn wij

Het LAC heeft als onafhankelijke stichting de doelstelling een sterkere concurrentiepositie voor bedrijven in de metaalindustrie te realiseren. De R&D engineers van LAC helpen bedrijven met innoveren aangaande moderne productietechnologie, robotisering, digitalisering en ICT-oplossingen. Daarnaast participeren en initiëren wij projecten waarin we ons hard maken voor financiering vanuit overheden en dragen we zorg voor het projectmanagement.

Het LAC is door de Universiteit Twente in 2003 als spin-off van de faculteit MS3 opgericht. Het bestuur van LAC wordt vertegenwoordigd door: Universiteit Twente, Koninklijke Metaalunie, en ‘de Industrie’.

Ons werk

Het LAC richt zich door middel van R&D, op de digitalisering van industriële automatisering en alle daarbij relevante en indirecte processen binnen de context van een metaalbedrijf. Dit in relatie tot: productie-efficiency, productontwerp en-ontwikkeling, digital twinning, en software systemen. Het LAC is sterk gericht op praktische applicatie gerichte implementatie (TRL level 5 t/m 9). De inbedding van de onderzoek-,  en ontwikkelwerkzaamheden van LAC vinden plaats bij (MKB) bedrijven op basis van de daar fysiek aanwezige, bedrijfsspecifieke en unieke productie middelen, systemen en vraagstellingen. LAC stelt haar (engineering) capaciteit, kennis, laboratoria en het Fieldlab Smart Welding Factory beschikbaar aan de maakindustrie voor: onderzoek, ontwikkeling, advisering en opleidingen.
 
Als u onze site doorleest zal het u opvallen dat de verschillende onderwerpen in elkaar overlopen. Het LAC levert maatwerk. Op onze website benoemen we verschillende afgekaderde mogelijkheden; in de praktijk vormen wij onze werkzaamheden naar de behoefte van de relatie. 
LAC - Helpdesk


Wilt u gebruik maken van de LAC-Helpdesk? 
Registreer u dan voor de LAC Meet & Learn Community