Het Industrial LaserEvent van Materials Innovation Institute (M2i), Universiteit Twente (UT), Syntens en Laser Applicatie Centrum (LAC) vindt in 2009 plaats op dinsdag 31 maart.  Het thema voor 2009 wordt ‘lasers en innovatie’. In het programma wordt een spraakmakend hoofdonderwerp opgenomen. Daarnaast zal het LaserEvent een mix zijn van relevante lezingen door onderzoekers en toepassers van lasertechnologie, demo’s, workshops en een kennismarkt.
Het organisatieteam is gestart met het samenstellen van het programma voor 31 maart.

Het Industrial LaserEvent, in 2008 voor de eerste keer in Twente georganiseerd, was zo succesvol dat de bezoekers en alle betrokken partijen het er over eens zijn dat dit een jaarlijks evenement gaat worden volgens dezelfde formule. Uit de bezoekers evaluatie bleek dat iedereen tevreden was met de opzet. Daarnaast heeft het evenement veel positieve gevolgen gehad. Eén van de meest in het oog springende is de komst van een fiberlaser, de nieuwe generatie las- en cladlaserbronnen, naar Twente voor onderzoek door het Nederlandse bedrijfleven.

Via de website www.industrial-laserevent.nl zijn binnenkort alle ontwikkelingen te volgen.

Meer informatie via Paul Hartgers, LAC, 053 – 489 2072 of info@lac-online.nl.