Persbericht van de Kamer van Koophandel Oost Nederland:

‘Met de nieuwe mogelijkheden van lasertechnologie kan de werkgelegenheid in Twente behouden blijven.’ Dat stellen de Metaalunie en het Laser Applicatie Centrum. Zij roepen een nieuwe prijs in het leven om de aandacht op de lasertechnologie te vestigen. De Kamer van Koophandel ondersteunt de totstandkoming van de prijs met een financiële bijdrage. De Laser Innovatieprijs Twente zal worden uitgereikt in april 2013 tijdens het Industrial LaserEvent 2013 in Enschede.

De Universiteit Twente en Syntens ondersteunen de Metaalunie en het Laser Applicatie Centrum bij het opzetten van de Laser Innovatieprijs Twente. Doelstelling is om de moderne technologische mogelijkheden van laser in de productie bij maakbedrijven in de regio te promoten. De prijs zal worden toegekend aan het Twentse bedrijf dat de lasertechniek het meest succesvol toepast in de praktijk. Het zal dan gaan om een moderne toepassing van de lasertechniek bij het bewerken van materiaal.

De Kamer van Koophandel ondersteunt het initiatief met een financiële bijdrage van 9.500 euro. Louis Koopman, regiovoorzitter van de Kamer van Koophandel: “Het toepassen van nieuwe technieken kan onze regio helpen werkgelegenheid te behouden en zelfs uit te breiden. Met de promotie van de lasertechniek dragen we hieraan bij.”