Het Laser Applicatie Centrum staat met een aantal nieuwe ontwikkelingen op lasergebied op de kennismarkt van het NEVAT T&U congres. Het door NEVAT georganiseerde jaarlijkse topevenement voor de Nederlandse maakindustrie wordt gehouden op 10 oktober in Hart van Holland in Nijkerk.

Het LAC staat voor de toepassing van moderne lasertechniek door de Nederlandse industrie. Vanuit de universiteiten en onderzoeksinstellingen liggen er nog veel nieuwe ontwikkelingen ‘op de plank’ te wachten. Het LAC vertaalt deze ontwikkelingen voor de industrie, maar dan moet de industrie wel weten wat er mogelijk is. Het LAC is daarom met een stand op de kennismarkt aanwezig.

De T&U Manifestatie is een topevent voor de maakindustrie dat bestaat uit een congres en een innovatiemarkt. Op dit event worden zo’n 250 strategische managers uit de maak- en kennisindustrie verwacht, die op zoek zijn naar nieuwe inzichten waarmee ze hun concurrentiepositie kunnen versterken. Doel van de manifestatie is investeerders, IP-eigenaren, kennisinstellingen, marktpartijen en toeleveranciers bij elkaar te brengen om kansrijke innovaties versneld naar de markt te brengen. Kortom: creëren van nieuwe business: valorisatie in de hoogste versnelling!