Bedrijven die werken met kunstmatige bronnen van optische straling zoals laserbronnen, zijn vanaf 27 april 2010 wettelijk verplicht te voldoen aan de hiervoor geldende Europese richtlijn 2006/25/EG. Het Laser Applicatie Centrum (LAC) ondersteunt bedrijven die lasersnijden, laserlassen of andere laserbewerkingen toepassen hierbij. Het LAC adviseert, helpt bij het opzetten van een risico inventarisatie en kan zonodig metingen uitvoeren.
Blootstelling aan kunstmatige optische straling kan schadelijk zijn voor onder andere huid en ogen. De belangrijkste niet-omkeerbare effecten zijn huidkanker, cataract (staar) en beschadiging van het oognetvlies.

Het bedrijfsleven moet de risico’s van blootstelling aan kunstmatige optische straling op de door de richtlijn voorgeschreven wijze inventariseren en evalueren. Zonodig moet een actieplan worden opgesteld en uitgevoerd om de blootstelling te verlagen. Bedrijven die willen voldoen aan de wet en willen zorgen voor een veilige werkomgeving, kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring van het LAC om dit te realiseren.

Contactpersoon: Paul Hartgers, info@lac-online.nl of 053-4892072.