Zoals gebruikelijk heeft het Laser Applicatie Centrum ook dit jaar weer een stand op de TIV en wel direct naast de Koninklijke Metaalunie. Dit jaar zal er aandacht zijn voor de beschikbaarheid van moderne laserbronnen als opvolger van de oude Nd:YAG en mogelijk CO2 laserbron. Het gaat dan om diodelasers, fiberlasers,disklasers of picosecondelasers; de keuze bij aanschaf wordt groter. De moderne laserbronnen hebben grote vermogens, een hoger rendement en een hogere bundelkwaliteit. Ook kunnen disk- en fiberlaser zowel snijden als lassen.
Om de (toekomstige) gebruikers te informeren is er op de stand van het Laser Applicatie Centrum een deskundige aanwezig die vragen kan beantwoorden. Daarnaast is er ook informatie over het totaalaanbod van lasercursussen en algemene informatie over lasertechniek.

De oude en vertrouwde Nd:YAG laser wordt opgevolgd door de fiber-, disk- of diodelaser. Deze moderne laserbronnen hebben elk hun specificatie en daardoor hun specifieke toepassing. Ook is er meer mogelijk dan met de bestaande laserbronnen. De prijs van de laserbronnen wordt ook lager, de mogelijkheden groter en op de markt is zichtbaar dat veel machinebouwers de moderne laserbronnen al in hun machines toepassen.

Het Laser Applicatie Centrum verwacht erg veel van deze moderne laserbronnen en heeft al ervaring er mee opgedaan. Dat is nodig om een goede keuze te kunnen maken. Ook al omdat de bronnen specifieker ingezet kunnen worden of omdat er nieuwe mogelijkheden zijn. Bij de aanschaf van lasertechniek zal de gebruiker goed moeten weten welke laserbron voor hem de beste keuze is.

Op het gebied van microbewerken is er de picosecondelaser. Dit is een aanvulling op de al bestaande femtosecondelaser. De bewerkingssnelheid van de picosecondelaser is hoger, maar nog belangrijker is dat dit lasertype al als industrieel systeem te koop is. Dit zal de mogelijkheden voor microbewerken in de industrie sterk vergroten.

Het Laser Applicatie Centrum heeft naast de stand van de Koninklijke Metaalunie een eigen stand ingericht. Hier is kunnen alle beursbezoekers meer informatie verkrijgen over de moderne laserbronnen, maar ook over lasertechniek in het algemeen en de ondersteuning die het Laser Applicatie Centrum kan leveren.