Zelden zal op een zo directe wijze een toekomstvisie op lasertechnologie gevormd worden als tijdens het LaserEvent 2008. Gedurende het evenement, op dinsdag 1 april 2008 georganiseerd door Universiteit Twente, Syntens, NIMR en het Laser Applicatie Centrum (LAC) dragen alle deelnemers (bedrijven, leveranciers en gebruikers van lasertechnologie en onderzoekers) een steentje bij aan een gezamenlijke visie die aan het einde van de dag duidelijk maakt waar lasertechnologie over vijf jaar staat. Een unieke synergie van bedrijfsleven en wetenschap, ook al geïllustreerd door de gezamenlijke opening van de dag door Michaël van Straalen, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie en de decaan van de universiteit.
Het programma begint met een plenair gedeelte waarin de universiteit haar visie geeft, waarna er een presentatie volgt over de voor- en nadelen van de fiberlaser versus de disklaser. In vier parallelsessies (microbewerken, oppervlaktetechnologie, laserlassen en kunststof laser-bewerken) komen een kennisinstelling, een leverancier en een gebruiker aan het woord om hun ervaringen te presenteren. Daarna gaan de deelnemers per sessie in een workshop samen een deelvisie ontwikkelen. In de plenaire afsluiting worden de resultaten per workshop gepresenteerd en kan in de daarop volgende discussie tot een gezamenlijke visie gekomen worden.
Interessant is de inleiding over het onderwerp ‘Fiberlasers of disklasers?’ door sprekers die beide systeem goed kennen. In welke van de twee nieuwe technologieën moet een bedrijf investeren? Aan de hand van een aantal pittige stellingen zal er een discussie ontstaan die tot een antwoord moet leiden.
Naast het lezingenprogramma is er een uitgebreide kennismarkt waar kennisinstellingen, leveranciers en gebruikers van lasertechnologie hun bedrijf of product kunnen demonstreren. Exposanten kunnen zich alvast vooraanmelden bij het LAC.
Het evenement vindt plaats op de Universiteit Twente en richt zich op de gebruikers van lasertechnologie (industrie, leveranciers van laserapparatuur etc) en onderzoekers in de lasertechnologie. De grootste groep zullen de directeuren en technisch management van (mkb) bedrijven in de maakindustrie zijn.
Aanmelden als exposant en meer informatie:
Paul Hartgers, directeur LAC,
06 – 55 188 639 of info@lac-online.nl