Bedrijven kunnen zich weer inschrijven voor de Laserinnovatieprijs Twente

In navolging van de succesvolle prijsvraag voor de meest succesvolle toepassing van lasertechnologie vorig jaar, zal ook in 2014 deze prijs uitgereikt gaan worden. De prijsvraag, en vooral de pitches van de genomineerde bedrijven, gaven de bezoekers van het Industrial LaserEvent 2013 veel inspiratie. Dit gaan we in april aanstaande weer herhalen.
Opgeven kan vanaf nu bij het Laser Applicatie Centrum, de prijs wordt op 15 april 2014, tijdens het Industrial LaserEvent door Paul Braakhuis, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie, District Oost, uitgereikt.

De Universiteit Twente, Syntens en Kennispark Twente ondersteunen de Koninklijke Metaalunie en het Laser Applicatie Centrum bij het opzetten van de Laser Innovatieprijs Twente. Doelstelling is aan te tonen dat er meerdere mogelijkheden zijn om geld te verdienen met moderne lasertechniek. De prijs zal worden toegekend aan het bedrijf dat de lasertechniek het meest succesvol toepast in de praktijk. Het zal dan gaan om een moderne toepassing van de lasertechniek bij het bewerken van materiaal.

De criteria voor het winnen van deze prijs zijn:
• De prijs zal worden toegekend voor een bijdrage aan technische en/of economische innovatie op het gebied van Laser Materiaalbewerking
• Deze innovatie is gerealiseerd in de afgelopen 5 jaar.
• De kandidaat (bedrijf en/of persoon) heeft zich persoonlijk ingespannen voor deze innovatie.
• De mate waarin deze innovatie heeft geleid tot nieuwe (industriële) bedrijvigheid zal worden meegewogen.

De prijs bestaat uit een Ootmarsums kunstwerk. Alle bedrijven die moderne lasertechniek succesvol toepassen, kunnen zich aanmelden. Syntens medewerkers zullen alle bedrijven beoordelen en een shortlist opstellen. Hieruit zal de jury 3 bedrijven nomineren, die tijdens het Industrial LaserEvent 2014 een presentatie zullen geven. Uit deze 3 bedrijven zal een winnaar gekozen gaan worden.

De jury bestaat uit:
• Kees Eijkel, directeur Kennispark Twente
• Paul Braakhuis, voorzitter Koninklijke Nederlandse Metaalunie, District Oost
• Bert Huis in ’t Veld, hoogleraar vakgroep WA, UT
• Johan Meijer, emeritus hoogleraar vakgroep WA, UT
• Benno Rademaker, innovatieadviseur Syntens, UT
• Piet Mosterd, directeur AWL-Techniek, winnaar vorig jaar

Voor bedrijven is het bijzonder interessant om zich aan te melden. Zij kunnen zich profileren met toegepaste lasertechniek voor de hele markt. Vooral de genomineerden hebben een groot voordeel omdat zij in alle persberichten en op de website telkens genoemd worden. Hiermee kunnen ze zich onderscheiden als succesvol en voorop lopende bedrijf naar de hele markt toe.

Geinteresseerde bedrijven kunnen zich opgeven via info@lac-online.nl onder vermelding “Prijsvraag Industrial LaserEvent”.

Meer informatie via Paul Hartgers, Laser Applicatie Centrum (info@lac-online.nl, 06 55 188 639)