Lassen

MIG/MAG robotlassen

Bij het MIG/MAG robotlassen wordt een lastoorts aan de robot verbonden. De robot last vervolgens uw producten. De voordelen hiervan zijn zeer hoge productiesnelheden en een hoog kwaliteitsniveau.

CMT robotlassen

Cold Metal Transfer (CMT) lassen is een variant van het MIG/MAG lassen. Het betreft een iets geavanceerder proces met een lagere warmte inbreng en minder lasspatten dan conventioneel MIG/MAG lassen. Hiermee is het mede geschikt voor het lassen van dunnere materialen. logo altrexMeer informatie over projecten die we hebben uitgevoerd vindt u bij referenties

Laserlassen

Laserlassen is eigenlijk niks meer dan metalen met elkaar verbinden door ze met behulp van een laser aan elkaar te smelten. Vergeleken met conventionele lastechnieken kenmerkt laserlassen zich door een zeer lage warmte inbreng, hoge voortloopsnelheid, een diepe en smalle las die niet nabewerkt hoeft te worden. Doorgaans worden twee vormen van laserlassen van elkaar onderscheiden: Key-hole lassen en conductielassen. Bij een conductielas wordt het oppervlakte van het metaal omgesmolten. Bij key-hole lassen wordt een dermate hoog vermogen gebruikt dat het metaal lokaal verdampt en een plasma wordt gevormd. Deze metaal ‘damp’ duwt het smeltbad open zodat de laserstraal diep in het materiaal kan indringen. Dit heeft een smalle maar diepe las tot gevolg. Beide vormen van laserlassen hebben hun eigen toepassingsgebied. Keyhole lassen worden gebruikt als er hoge eisen worden gesteld aan de mechanische eigenschappen van het product. Conductielassen worden vaak gebruikt als nabewerking. Dit kan zijn om producten waterdicht te maken. Daarnaast ziet een conductielas er vaak erg mooi uit. Enkele referentieprojecten zijn te vinden onder referenties viking

Met behulp van laserlassen kunnen dikke en dunne materialen op elkaar worden gelast. Zie onderstaand een aantal uiteenlopende voorbeelden.

Hybride lassen

Hybridelassen is het combineren van  MIG/MAG lassen met laserlassen. Op deze manier kan gebruik worden gemaakt van de voordelen van beiden; een diepe inbranding en het aanbrengen van een lasrups.
LAC - Helpdesk


Wilt u gebruik maken van de LAC-Helpdesk? 
Registreer u dan voor de LAC Meet & Learn Community