Vorig jaar is het certificatieschema laserlassen opgesteld en als direct vervolg is gestart met het opstellen van het certificatie lasercladden. Dit is nog een hele uitdaging, immers hiermee moeten productiebedrijven hun klanten kunnen garanderen dat de opgebrachte lagen gedurende de hele levensduur intact blijven. Daarbij gaat het om diverse soorten lagen in alle mogelijke milieus. Het Laser Applicatie Centrum is de uitdaging aangegaan met een team specialisten op lasercladgebied.

Het certificatieschema is gereed en dat willen we aan de Nederlandse industrie gaan presenteren. Hiertoe zal er op donderdag 8 november in Inspiratiepark Serbonne in Nijverdal een middagseminar gehouden worden over dit thema. Tijdens dit seminar zal uitleg worden gegeven over de werking van de praktijkrichtlijn en het certificatieschema. Ook zal er een mooie case gepresenteerd worden waaruit de noodzaak van certificering zal blijken.

U kunt zich opgeven voor deelname aan dit kostenloze seminar door een e-mail te sturen aan
info@lac-online.nlonder vermelding ‘seminar 8 november’.

Voor het dagprogramma: klik hier