Je zal maar als bedrijf een lasproces hebben dat teveel warmte inbrengt, waardoor een dure nabewerking noodzakelijk is. Ook ontstaat hierdoor meer afkeur. Zowel het bedrijf als hun klant willen logischerwijze de kosten verlagen. Na een inventarisatie komt het bedrijf op laserlassen uit. Veel energie gaat er zitten in het voorbereiden van het product en de productie voor laserlassen. Maar als het bedrijf alles voorbereid heeft en een grote kostenverlaging kan realiseren, gooit de klant roet in het eten door het laserlasproces niet te accepteren. Men kent het niet en dus accepteert men het niet.

Veel klanten vinden het lastig of onaanvaardbaar dat een laserlas niet gecertificeerd kan worden. Daarom heeft het Laser Applicatie Centrum een project opgezet om te komen tot een certificatieschema voor laserlassen. Diverse bedrijven en instellingen waren bereid om in de stuurgroep plaats te nemen en in klein comité werd het certificatieschema opgesteld .

Het certificatieschema is gereed en dat willen we aan de Nederlandse industrie gaan presenteren. Hiertoe zal er op donderdag 27 oktober in Inspiratiepark Serbonne in Nijverdal een middagseminar gehouden worden over dit thema. Tijdens dit seminar zal uitleg worden gegeven over de werking van de praktijkrichtlijn en het certificatieschema. Ook zal er een mooie case gepresenteerd worden waaruit de noodzaak van certificering zal blijken.

U kunt zich opgeven voor deelname aan dit kostenloze seminar door een e-mail te sturen aan info@lac-online.nl onder vermelding ‘seminar 27 oktober’.

Serbonne Inspiratiepark
van den Bergsweg 3
7442 CK Nijverdal

13:00 – 19:00 uur