Woensdag 6 september heeft het bestuur van Stichting LAC na rijp beraad besloten om het LAC op te heffen. Hieraan liggen een aantal redenen ten grondslag. Het LAC is tot heden een applicatiecentrum waar gewerkt wordt aan lasrobotiserings- en lasautomatiseringsprojecten en individueel advies aan MKB maakbedrijven. Daarnaast biedt het LAC onderwijsontwikkeling aan met betrekking tot het sterk vereenvoudigen van volledige geautomatiseerde lasprocessen.

Het LAC heeft 20 jaar bestaan. De eerste 10 jaren is invulling gegeven aan het oplossen van laservraagstukken. De laatste 10 jaren heeft het LAC zich verbreed naar de digitaliseringskant, waarbij bedrijven geholpen zijn middels het Fieldlab Smart Welding Factory, de SWF Skillslabs, de Technohub Digital Twinning voor robotlassen en diverse Europese onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Hiermee heeft het LAC een belangrijke rol gespeeld voor de metaalsector.

We hebben moeten vaststellen dat als gevolg van de huidige arbeidsmarktomstandigheden de vooruitzichten op continuïteit onder het gewenste niveau zijn gekomen. Eveneens werd duidelijk dat er geen zicht is op een spoedige invulling van ontstane vacatures.

Het bestuur heeft daarom gemeend dit besluit tot opheffing op het juiste moment te nemen zodat de opgebouwde waarde en kennis zo goed mogelijk kan worden overgedragen aan partijen die in staat zijn de nodige vervolgstappen te nemen tot verdere ontwikkeling. Dit proces zal de rest van dit jaar zijn beslag gaan krijgen. De beoogde beëindigingsdatum van LAC is 31 december 2023.

Nadere informatie over de stichting kunt u verkrijgen bij Rard Metz, secretaris van LAC.

Namens het bestuur LAC

Fried Kaanen (voorzitter LAC)

Contactgegevens Rard Metz 030-6053344 of metz@metaalunie.nl