In samenwerking met Gunnebo uit Doetinchem is LAC bezig het al gerobotiseerde nat-lak-proces van Gunnebo verder te automatiseren. Dit doen we door het mogelijk te maken, een Staubli robot vanuit een virtuele omgeving te programmeren. Daarbij komt dat de Staubli nat-lak-robot in dezelfde virtuele omgeving als de Yaskawa lasrobotcellen van Gunnebo geprogrammeerd moeten kunnen worden. Het programmeren van meerdere robotmerken en deze toch ver uit elkaar liggende processen vanuit één virtuele omgeving (Digital Twin) kan als uniek worden beschouwd.

Ook de samenwerking tussen Gunnebo en LAC is in dit geval een unieke: de virtuele spuit-robot-cel wordt namelijk in een opleidingstraject van LAC opgebouwd door een medewerker van Gunnebo zelf. Hierdoor doet niet alleen de medewerker, maar ook Gunnebo, de benodigde kennis op waarmee in de toekomst virtuele robotcellen intern gebouwd, gekalibreerd en in gebruik genomen kunnen worden.
Bovenstaande biedt LAC aan, aan iedereen of elk bedrijf die Digital Twin omgevingen wil leren bouwen.

Ben je hier als bedrijf of persoon ook in geïnteresseerd? Zie: https://lnkd.in/d5D6R6e of https://lnkd.in/dV2CNeC
#digitaltwin#spuitrobot#lasrobot#traineeshiprobotica#