RIDE-logo
REACT-EU

Een consortium bestaande uit twaalf metaalbedrijven van verschillende omvang, het ROC van Twente en het LAC uit Hengelo hebben per april 2021 een subsidie van meer dan 3 miljoen Euro toegekend gekregen voor het RIDE project. Alle leden van het consortium zijn gevestigd in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel).

Het RIDE project, dat loopt tot en met december 2023, is gericht op het digitaal weerbaar en toekomstbestendig maken van de deelnemende bedrijven. Door in te zetten op vergaande automatisering, robotisering en digitalisering zullen banen behouden kunnen worden en komen er nieuwe banen bij. Door focus op lokale productie, meer dan voor de coronapandemie, is het nodig om het groeiend tekort aan vakmensen het hoofd te bieden.

De digitale weerbaarheid en toekomstbestendigheid wordt gerealiseerd door de aanschaf van machines, het digitaliseren van processen en het implementeren van software. Door het leggen van verbindingen en het uitwisselen van data tussen processen wordt gewerkt aan de inrichting van papierloze fabrieken.

De Europese Unie wil met de REACT-EU gelden groen en digitaal herstel van de regionale economie aanjagen na de coronapandemie. REACT-EU is onderdeel van het EU Next Generation herstelprogramma.

Over het LAC: Het LAC heeft als onafhankelijke stichting de doelstelling een sterkere concurrentiepositie voor bedrijven in de metaalindustrie te realiseren. De R&D engineers van LAC helpen bedrijven innoveren met moderne productietechnologie, robotisering, digitalisering en IT-oplossingen. Daarnaast participeren en initiëren wij projecten waarin we ons hard maken voor financiering vanuit overheden en dragen we zorg voor het projectmanagement.

Voor meer informatie over project RIDE kan er contact opgenomen worden met Jeroen Wevers. Hij is bereikbaar via wevers@lac.nl of +31 6 51 51 93 74.