Eerder dit jaar mocht LAC twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Eén van hen is Erik Fledderus, kwartiermaker van het lectoraat Digital Business & Society van hogeschool Windesheim.

De onderzoekslijn Industriële Automatisering & Robotica is onderdeel van het toekomstig lectoraat Digital Business & Society, waarmee de link naar LAC ook direct helder is. In de persoon van Erik vinden we de verbinding tussen het onderwijs en onderzoek van Windesheim, de kennis en ontwikkelkracht van LAC en de uitdagingen van het bedrijfsleven. Steeds meer MKB bedrijven willen aan de slag met automatisering en digitalisering van hun productie en hebben daar op diverse manieren ondersteuning bij nodig.

Erik zegt ook: “Ik ken het LAC nog niet zo goed. Maar een aspect dat mij opviel en dat ik van grote toegevoegde waarde vind is de wijze waarop kennis en inzichten uit onderzoeksprojecten wordt vertaald naar concreet lesmateriaal incl. databases waar gebruikt van gemaakt kan worden, en dat MBO-docenten via het ‘train de trainer’ idee opgeleid worden op verschillende plekken in het land.”

Ard Hofmeijer, directeur van LAC, zegt blij te zijn nu ook de hogeschool als onderzoeksinstituut in zijn bestuur te mogen verwelkomen. “De link naar universiteiten ligt er al langer. Het is zeer waardevol dat we nu ook de visie van de hogescholen mee kunnen nemen in onze ontwikkelingen.”