Vanaf 1 maart jongstleden gaat het Laser Applicatie Centrum (LAC) als zelfstandige stichting een integraal samenwerkingsverband aan met het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

De afgelopen 10 jaar heeft het LAC zich ingezet om de toepassingen van lasertechnologie in Nederland onder de aandacht te brengen. Het NIL is al meer dan 80 jaar actief  op het gebied van lasopleidingen en certificering in de lastechniek. Gezamenlijk zal er een sterke focus komen op gerobotiseerd lassen en geautomatiseerde lasprocessen.

Met de samenwerking tussen LAC en NIL zullen de vele mogelijkheden en voordelen van lasertoepassingen in de markt onder de aandacht worden gebracht. De operationele taken van het LAC worden per 1 maart 2014 uitgevoerd door het NIL.

De huidige medewerkers van het LAC blijven werkzaam op hun bestaande locatie op de campus van Universiteit Twente. Ard Hofmeijer, die per 3 maart jongstleden is gestart bij het NIL, wordt operationeel manager bij het LAC.  Ard kan zijn kennis op het gebied van robotisering en laserlastechniek uitstekend aanwenden binnen het LAC. Het management van het LAC wordt vanuit het NIL aangestuurd. De leerstoel Werktuigbouwkundige Automatisering waar de laseractiviteiten in zijn ondergebracht juicht dit nieuwe initiatief toe en ziet de mogelijkheden voor meer interactie dan ook met belangstelling tegemoet.

Paul Hartgers, die 10 jaar actief is geweest als directeur van het LAC, beëindigde per 1 maart zijn functie, maar zal zorgdragen voor een goede overdracht van lopende activiteiten, waarvoor nogmaals onze dank!

Op het aankomende Industrial Laserevent zullen het NIL en het LAC de integrale samenwerking verder toelichten en ook tijdens de Techni-Show zal hier op gepaste wijze aandacht aan worden besteed. Beide organisaties zullen tijdens deze beurs een presentatie houden op 13 maart 2014. Inschrijven hiervoor kan via: Lezing: laserlassen in de maakindustie, Technishow

Beide besturen, directies en de Universiteit Twente zijn verheugd dat deze integrale samenwerking tot stand is gekomen en hebben zeer veel vertrouwen in de toekomst waarbij de voordelen van de lasertechnologie voor de Nederlandse industrie nog beter onder de aandacht gebracht gaan worden.

Voor meer informatie:
Nederlands Instituut voor Lastechniek
Henk Zandvliet (Directeur)
+31 (0)88 400 85 60
zandvliet@nil.nl
www.nil.nl

Laser Applicatie Centrum
Ard Hofmeijer (Manager)
+31 (0)620596603
hofmeijer@lac-online.nl
www.lac-online.nl