In het jaar 2014 is in nauwe samenwerking tussen Koninklijke Metaal Unie (KMU), Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en de Universiteit van Twente (UT) de basis van het Laser Applicatie Centrum (LAC) verbreed.

In eendrachtige samenwerking is op nationaal en regionaal niveau het LAC opnieuw op de kaart gezet.

De basis van het LAC is verbreed met las-automatisering en –robotisering, welke essentieel zijn voor de internationale concurrentiekracht van de industriële productie in Nederland, zowel in het MKB als binnen de grote bedrijven. Het belang van deze automatisering en robotisering is groot, niet alleen als basis voor de toepassing van Lasertechnologie maar veel breder voor een breed scala aan sectoren in de Nederlandse producerende industrie. De stuwende kracht vanuit de Universiteit van Twente is hoogleraar Toegepaste Lasertechnologie Prof. dr. ir. A.J. Huis in ’t Veld.

De Toegepaste Lasertechnologie is een bron van industriële innovatie. De toepassingen van hoog vermogen lasers voor verbindingsprocessen of voor laseroppervlaktebehandelingen staan aan de vooravond van een grote industriële opmars. Lasertechnologie is ook essentieel voor de verdere uitbouw van Additive Manufacturing.  Hiernaast zorgen de laserbronnen met ultrakorte laserpulsen voor belangrijke innovaties. De groep van Prof Huis in ’t Veld is de enige in Nederland waar wetenschappelijk onderzoek verricht wordt naar al deze toepassingen van Lasertechnologie en waar Laserprocessen in nauwe samenwerking met de industrie ontwikkeld worden.

Recent werd ons duidelijk dat de faculteit CTW van UT het voornemen heeft het contract met Prof Huis in ’t Veld te gaan beëindigen.

Het is in het belang van het innovatief vermogen van de Nederlandse producerende industrie dat de unieke positie van Prof Huis in ’t Veld blijft bestaan. Als leerstoelhouder Toegepaste Lasertechnologie is hij van groot belang voor de Nederlandse technologische infrastructuur.

LAC, Koninklijke Metaalunie FME en NIL zijn, met het gebruik van bovenstaande argumenten, in gesprek met de universiteit om het voorgenomen besluit te laten herzien.

U kunt een bijdrage leveren door voor 1 februari de voortzetting van de leerstoel toegepaste Lasertechnologie in woord en daad te ondersteunen. In woord door een ondersteunende verklaring te sturen naar metz@metaalunie.nl in daad door een bedrag toe te zeggen om de financiering voor 2015 te ondersteunen. Voor 2015 is € 50.000,= nodig. Verschillende partijen hebben een bijdrage toegezegd, maar we zijn er nog niet.  

 

Heeft u andere vragen hierover of wilt u een bijdrage leveren aan de discussie neem dan contact op met de voorzitter van het Bestuur LAC, Rard Metz, metz@metaalunie.nl, 06 51 803 908.