Belemmeringen vanuit industrie moeten in onderzoek worden blootgelegd

Gelderland, 4 september 2013 – Laserlassen krijgt binnen de Nederlandse maakindustrie nog altijd niet de aandacht die het verdient. Een gevolg hiervan is dat Nederland achterloopt op andere landen in Europa, waar de technologie veel breder wordt ingezet. Vanuit het gezamenlijke belang om de toepassing van laserlassen in Nederland te versnellen, hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen. Onder andere een marktonderzoek moet gaan helpen dat laserlassen ook in Nederland wordt geadopteerd en de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie wordt verstevigd.

Gelderse voedingsbodem
Van de dertig laserlasinstallaties die de Nederlandse maakindustrie telt, staan er acht in Gelderland. Drie van deze lasers staan bij genomineerde bedrijven voor de Laser Innovatieprijs. “Dat is geen toeval”, stelt Piet Mosterd, directeur van AWL-Techniek en lid van de stuurgroep die zich inzet voor laserlassen in Nederland. “Gelderland is een voedingsbodem voor innovatie en willen we blijven innoveren, dan moeten we als bedrijfsleven én provincie de schouders eronder zetten.” Daarom is de stuurgroep ook zeer ingenomen met de subsidie van 40% van de projectkosten die Provincie Gelderland heeft verstrekt voor het marktonderzoek. Dominique Binkhorst van de Provincie onderkent het belang van dit onderzoek,“dit project ondersteunt de Gelderse maakindustrie”.

Marktonderzoek
Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers, moet de belemmeringen blootleggen die ondernemers ondervinden bij het investeren in laserlassen. Tijdens het onderzoek worden ondernemers en banken gevraagd waarom zij bewust wel of niet investeren in laserlassen. Het onderzoek moet leiden tot een instrumentarium voor de regionale technologiecentra in Gelderland om laserlassen in Nederland op de kaart te zetten.

Geen drempel
De testfaciliteiten op lasergebied in Nederland worden veel te weinig benut. Samen hebben 12 betrokken instanties opgemerkt dat dit onbenutte potentieel beschikbaar gemaakt dient te worden voor testen, proeven en prototypes tegen machine- en manuurvergoeding. Geïnteresseerde bedrijven krijgen hiermee laagdrempelig toegang tot de top van de kundige en ervaren laserspecialisten. De investeringsdrempel voor het doen van onderzoek valt op deze manier weg.

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit een combinatie van bedrijfsleven, belangenpartijen, kennisinstellingen en de regionale technologiecentra in de Provincie Gelderland. Juist deze combinatie maakt de groep ijzersterk. Mosterd vertelt: “Wij, als ondernemers, laten in de praktijk zien dat we het laserlassen ook echt aan de man kunnen brengen, dat het een prachtige technologie is met grote toegevoegde waarde. Samen met de beschikbare kennis van diverse aangesloten belangenbehartigers, hopen wij een duidelijke verandering in de maakindustrie te kunnen bewerkstelligen, te beginnen in Gelderland.”

De stuurgroep is een samenwerkingsverband tussen:
Laser Applicatie Centrum
Nederlands Instituut voor Lastechniek
AWL-Techniek
Trumpf Nederland
Vereniging FME-CMW
Koninklijke Metaalunie
PriceWaterhouseCoopers
Provincie Gelderland
TATA Steel
Regionale Centra voor Technologie in Gelderland

Andere partijen die zijn aangesloten bij dit initiatief:
TU Delft
Universiteit Twente
M2i (Materials innovation institute)

Meer informatie:
Paul Hartgers
Laser Applicatie Centrum
Tel: 06 – 55 188 639
E-mail: info@lac-online.nl

Rijk Verheul
Veluws Centrum voor Technologie, VCT
Tel: 06 2950 2870
E-mail: rijk.verheul@vctgelderland.nl