Onderzoek en ontwikkeling

Het LAC helpt u door middel van onderzoek, ontwikkeling en onafhankelijk advies met vraagstukken omtrent proceskeuze, installatiekeuze, procesoptimalisaties en technisch-, economische vraagstukken. Het LAC is als stichting merk- en leverancier onafhankelijk en heeft ruime ervaring met verschillende processen en producten. Heeft u twijfels over de maakbaarheid van uw ontwerp? Bent u benieuwd of uw producten met behulp van een robot te lassen zijn? Zoekt u ondersteuning in de zoektocht naar de voor u best passende productiemethoden, processen en middelen? Zoekt u ondersteuning in technische en/of economische haalbaarheidsstudies? Zoekt u ondersteuning in het ontwikkelen van software om uw (las)processen te optimaliseren? Het LAC beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van robotlassen en automatisering en helpt u voort.

Materiaalonderzoek

Robotlassen (zoals: MIG/MAG/TIG en LASER) is een veelzijdig proces dat uitstekende resultaten biedt; op voorwaarde dat de parameters goed gekozen zijn. Een parameteronderzoek wordt vaak gevolgd door een lasnaadonderzoek. Op deze wijze kunnen wij u van toepasbare en accurate proceskennis voorzien. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunend zijn in vraagstukken omtrent productieprocessen en bij materiaal-, lasnaad- en las/clad-laag onderzoeken. Concrete mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
  • Haalbaarheidsstudies en proeven
  • Parameter onderzoek
  • Lasnaad/materiaal onderzoek
Door in ons materialen laboratorium een doorsnede te maken kunnen lasnaden en cladlagen op verschillende manieren worden onderzocht. Zo kan bijvoorbeeld de inbrandingsdiepte, warmte beïnvloedde zone en hardheid worden bepaald.

Design voor robotlassen en lasmalbouw

U wilt uw nieuwe product natuurlijk het liefst zo snel mogelijk in de markt zetten. Dat begint met een goed ontworpen product en eventueel een lasmal. Hoe beter het ontwerp, hoe minder er achteraf nog gewijzigd hoeft te worden. LAC beschikt over een applicatie centrum voorzien van lasrobots, softwaretools, kennis en ervaring om samen met uw organisatie het ontwerp te controleren op zaken die het productieproces onnodig duur maken en kunnen vertragen. Design voor robotlassen en lasmalbouw zijn cruciale controles vóórdat de proto-fase van start gaat. Wij checken aan de hand van concrete cases en eventueel op basis van een in-company traject graag het design en lasmalontwerp vooraf voor u organisatie, zo kunt u snel optimaliseren en (veel) kosten besparen (zie ook advies).

Technische en/of economische haalbaarheidsstudies

Veel productiebedrijven hebben de wens te starten met productie automatisering of de bestaande productiefaciliteiten verder te moderniseren en gebruik te maken van de laatste stand van techniek. Dit om de concurrentiepositie te versterken. Maar waar gaat u nu precies in investeren? LAC biedt u de mogelijkheid om een technische en/of economische haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de best passende en betaalbare oplossing voor uw organisatie. In de haalbaarheidsstudie wordt een objectief oordeel gegeven en advies uitgebracht over de mogelijkheden om te automatiseren en wordt de ROI (Return On Investment) berekend. Flexibiliteit en minimale stilstand zijn hierbij belangrijke uitdagingen om de productie zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Met behulp van simulatiesoftware kunnen toekomstige technische mogelijkheden gevisualiseerd en geanalyseerd worden. LAC ondersteunt met behulp haalbaarheidsstudies om de technische en economische risico’s voor u organisatie tot een minimum te reduceren (zie ook advies).

Software ontwikkeling

LAC-engineers zitten vaak al tijdens de ‘idee-fase’ bij de relatie aan tafel als onderdeel van een multidisciplinair team. Die relatie heeft een wens of idee voor een nieuwe software functionaliteit of het koppelen van verschillende systemen of lasrobotmerken of het integreren van sensoren/camera’s om het lasproces te optimaliseren. Aan dergelijke innovaties werken de engineers van LAC graag mee, flexibel: op onderdelen of het geheel, specialistisch of multidisciplinair. LAC is als geen ander in staat om de klantvraag vanuit haar onafhankelijke positie te vertalen in de technische uitdaging die erbij komt kijken, deze goed te doorzien en met een universele innovatieve oplossing te komen. Daarvoor zijn de LAC-engineers op de hoogte van de laatste stand der techniek en hebben ze veel ervaring. LAC-engineers staan dicht bij de praktijk en we zijn regelmatig op de werkvloer van onze klanten te vinden.

(Las) Procesontwikkeling

LAC geeft u de mogelijkheid om lasprocessen (door) te ontwikkelen met als doel uw productieproces zo optimaal mogelijk in te zetten. LAC heeft de beschikking over een materiaalkundig laboratorium en een applicatie centrum voorzien van lasrobots, softwaretools, kennis en ervaring om uw proces met behulp van experimenten en testen te ontwikkelen. Klant specifieke Processen waaraan LAC (heeft) ontwikkelt zijn o.a.:
  • Laserhybride: laserlassen gecombineerd met MAG lassen
  • WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing): 3d printen, gebruik makend van lasrobots
  • TCO (Tungsten Carbide Overlay): oplassen van slijtvaste lagen met wolfraam carbiden
De methodieken en onderwerpen in het ontwikkelen waar LAC doorgaans gebruik van maakt:
  • Procesontwikkeling: Lasevaluatie en research, DoE studies (design of experiments), procesoptimalisatie, procesvalidatie
  • Procescontrole: Real time monitoring en logboekregistratie, instelling procesgrenzen, foutenopsporing, instellingverificatie, statistische procesbeheersing
  • Kwaliteitscontrole: Traceerbaarheid, procescertificatie en analyse, kalibratiebevestiging, statistische procesbeheersing
De proces ontwikkeling die LAC haar relaties biedt heeft voor één van haar relaties inmiddels geleid tot patentaanvraag.

Financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling

Informeer ook eens naar de mogelijkheden om een gesubsidieerd onderzoek te laten uitvoeren: Voor meer informatie: 074- 852 53 89 of info@lac.nl
LAC - Helpdesk


Wilt u gebruik maken van de LAC-Helpdesk? 
Registreer u dan voor de LAC Meet & Learn Community