Veel bedrijven willen dat het bedrijfsproces laserlassen, net zoals een conventionele las (EN-ISO 3834), gecertificeerd kan worden. Om die reden is het Laser Applicatie Centrum in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek een project gestart om te komen tot en certificatieschema voor laserlassen en lasercladden. Diverse bedrijven waren bereid om in de stuurgroep plaats te nemen en via het M2i werd een bedrijvencluster opgericht om de praktische uitvoering te ondersteunen.

Het doel van het project is te komen tot een certificatieschema voor het laserlassen. Daarmee kan een bedrijf, dat besluit om laserlassen toe te gaan passen, aan hun klanten aantonen dat hun proces door een onafhankelijke derde is getoetst op onafhankelijke criteria.
Het project heeft nu geresulteerd in een praktijkrichtlijn laserlassen met daarin een certificatieschema. Deze praktijkrichtlijn is generiek opgezet, zodat elk laserlasproces er mee gecertificeerd kan worden en zowel kleine als grote bedrijven kunnen hiermee uit de voeten.

U kunt deze praktijkrichtlijn laserlassen hier downloaden. Als u ondersteuning wenst bij de implementatie hiervan om tot certificering te komen, kan het Laser Applicatie Centrum u daarbij ondersteunen.