Op dinsdag 10 maart 2009 geeft Paul Hartgers een presentatie bij de tweede bijeenkomst van de Noord-Hollandse Materialenkring, getiteld “Bewerken van buizen en profielen”.
In de presentatie wordt ingegaan op de mogelijkheden die buislasersnijden geeft, met name qua vormvrijheid in buis- en profielconstructies. Er zullen diverse voorbeelden van buis- en profielbewerkingen worden gegeven. Daarnaast is er ook aandacht aan het proces, de veiligheid en de aandachtspunten bij het buislasersnijden. De presentatie geeft een compleet beeld van het buislasersnijden.
Voor meer informatie kunt u terecht op de Syntens website.