Op dinsdag 11 december aanstaande organiseert de Noord-Hollandse Materialenkring haar 108e bijeenkomst rond het thema ‘Moderne plaatwerktechnieken’ bij het bedrijf Jongejans Luchttechniek te Den Helder. Ook het Laser Applicatie Centrum is aanwezig en zal een presentatie geven over de moderne laserbewerkingen die in de plaatbewerking voor de industrie beschikbaar zijn. Het programma is hier te zien.

De Noord-Hollandse Materialenkring richt zich op de metaal- en kunststofindustrie in Noord-Holland. Bedrijven kunnen voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen over productiemethoden en materialen. En door excursies werpen ondernemers een blik in de ‘keuken’ van andere bedrijven. De aangesloten ondernemers bepalen zelf mede de keuze van de onderwerpen! De kring is al jaren actief en deze bijeenkomst is al de 108e.

Het Laser Applicatie Centrum laat zien welke moderne laserbewerkingen er voor de plaatbewerking voor de industrie direct toepasbaar zijn en welke grote voordelen deze processen voor bedrijven kunnen opleveren. Vooral de opkomst van de moderne laserbronnen maakt meer mogelijk dan tot voor kort mogelijk was.