RIDE PROJECT

Het RIDE-consortium gaat zich richten op het ontwikkelen van (verdere) digitalisering van haar directe en indirecte productieprocessen, door o.a. machines en datastromen op slimme wijze te koppelen aan digitale platformen, systemen en databases.

Dit maakt het mogelijk om data toe te voegen aan b.v. een 3D-CAD-ontwerp waarmee bijvoorbeeld automatisch robotprogramma’s gegenereerd kunnen worden of waarmee automatisch kostprijscalculaties ten behoeve van offertes gemaakt kunnen worden. Ook kan hiermee de kwaliteit van het produceren nauwkeurig en real-time gemeten worden zodat er (betere en snellere) beslissingen genomen kunnen worden.

De te ontwikkelen technologie zorgt niet alleen voor significant lagere faalkosten, de verzamelde data zal gebruikt worden om de efficiency en kwaliteit van de gehele waardeketen te verhogen en organisaties schaalbaar te maken, waarbij de omzet verhoogd wordt en de kosten dalen.

Partners

Subsidieverleners

Contact

Neem voor vragen of extra informatie contact met ons op via het onderstaande formulier

7 + 15 =