Uitnodiging

Laser Welding LACLaserlassen krijgt binnen de Nederlandse maakindustrie nog altijd niet de aandacht die het verdient. Een gevolg hiervan is dat Nederland achterloopt op andere landen in Europa, waar de technologie veel breder wordt ingezet. Vanuit het gezamenlijke belang om de toepassing van laserlassen in Nederland te versnellen, hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen. Een marktonderzoek moet gaan helpen dat laserlassen ook in Nederland wordt geadopteerd en de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie wordt verstevigd.
Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door PwC, moet de belemmeringen blootleggen die ondernemers ondervinden bij het investeren in laserlassen. Tijdens het onderzoek worden ondernemers en banken gevraagd waarom zij bewust wel of niet investeren in laserlassen. Het onderzoek moet leiden tot een instrumentarium voor de regionale technologiecentra in Gelderland om laserlassen in Nederland op de kaart te zetten.
Eind november zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Daarmee kunnen we de volgende fase in: het wegnemen van de door ondernemers ervaren belemmeringen.
Tijdens een middagseminar zullen de uitkomsten van het onderzoek als eerste gepresenteerd worden. Ook zal er inzicht worden gegeven hoe de belemmeringen weggenomen kunnen worden. Voor alle bezoekers zal er gelegenheid zijn om hun mening te geven tijdens een zaaldiscussie.

Plaats en tijd

Maandagmiddag 2 december van 14:00 tot 18:00 uur
Zaal De Salentein in Nijkerk

Programma

14:00 uur Ontvangst
14:30 uur Opening door Dominique Binkhorst, beleidsambtenaar innovatie van de Provincie Gelderland
14: 45 uur Presentatie onderzoeksresultaten door Marc Sandelowski, PwC
15:30 uur De voordelen van laserlassen voor de Nederlandse industrie door Piet Mosterd, directeur AWL-Techniek
16:15 uur Zaaldiscussie o.l.v. Rolf Elling, hoofdredacteur Vraag & Aanbod
17:00 uur Netwerk borrel
18:00 uur Sluiting

Aanmelding en kosten

Het seminar is kosteloos bij te wonen. Opgeven kan door een mail te sturen naar info@lac-online.nl