‘Samen’ is het sleutelwoord. Smart Welding Factory is een initiatief waarbij lassende bedrijven samen nieuwe technologieën ontwikkelen om slim, snel en flexibel te kunnen lassen. Op donderdag 28 mei hebben de projectpartners lassende bedrijven uitgenodigd om aan te haken bij de bijeenkomst ‘Smart Welding Factory – De Voorzet’. De boodschap was duidelijk: We gaan spijkers met koppen slaan en dat willen we samen met ú doen.

De reacties vanuit het publiek waren vol opbouwende kritiek, waardevolle input en ambitie. Al vóór de netwerkborrel zijn verschillende samenwerkingsideeën ontstaan; verschillende bedrijven zagen kansen om van elkaar te leren. Het was opvallend dat vrijwel alle aanwezigen aangaven bereid te zijn hun deuren te openen voor hun collega’s en om samen kennis te delen.

Het project is gebaseerd op 3 kernbegrippen: samen ontwikkelen-, integrale oplossingen -, merk onafhankelijkheid & marktontwikkeling.  Dit bleek donderdag een groot succes. Uit de afsluitende ronde tafel discussies bleek dat velen graag willen innoveren, maar tot nog toe door verschillende omstandigheden de mogelijkheden nog niet hebben gevonden. Een grote meerderheid van de aanwezigen was positief over het initiatief om samen te ontwikkelen en heeft aangegeven mee te willen doen.