Op donderdag 22 januari 2015 vond de landelijke aftrap van Smart Industry plaats. Dit landelijke project is een broeikas voor slimme industriële innovaties met als doelstelling de Nederlandse industrie en economie te bevorderen. Smart Industry gaat over het inzetten van ICT om zo machines met elkaar te laten communiceren en slimme productiefaciliteiten te vormen.

 

15015-059Ineke Dezentjé Hamming opende de bijeenkomst en gaf uitleg over het belang van Smart Industry; een impuls voor de Nederlandse industrie en economie. Burgemeester Ahmed  Aboutaleb en minister Kamp van Economische zaken gaven verdere inhoud aan de bijeenkomst.  Beiden benoemden het belang van een bloeiende Nederlandse industrie, efficiëntie en de enorme  kansen die Smart Industry biedt voor Nederland. Echter, vanuit Dhr. Aboutaleb was ook een  lokale strijdlust te herkennen. Dit doet vermoeden dat Nederland er zin in heeft en de komende  tijd hard aan de slag zal gaan.

 

Dit vermoeden wordt ondersteunt door de Fieldlabs die al voor aankomende zomer hun deuren zullen openen. Dit zijn proeftuinen waar geïnteresseerde bedrijven  ervaring kunnen opdoen met een ‘slimme’ productieomgeving. Dit geeft belangrijke inzichten die concrete argumenten vormen voor een eventuele eigen investering.

NPresentatie Smart Industrya de plenaire bijeenkomst vonden deelsessies plaats, waar geïnteresseerden in workshopvorm werden voorgelicht over specifieke onderwerpen. Daar werden meer concrete zaken toegelicht en werden de eerste fieldlabs aangekondigd; waaronder onze eigen Smart Welding Factory.