Offline programmeren lasrobot voor kleine series gaat steeds beter.

Offline programmeren en kleine series vormen bij lasrobots nog geen gelukkig huwelijk. Maar Aebi Schmidt Nederland in Holten maakt wel vorderingen. Voor de productie van de strooimachines koopt Aebi Schmidt lasergesneden en gezet materiaal in met plaatdiktes van 2 tot 8 mm. Dit (plaat)materiaal wordt in de hechtmal gezet, handmatig gehecht en daarna verplaatst richting lasplek, waar het wordt afgelast. Elke lasnaad wordt van binnen en van buiten gelast; in totaal zo’n 3000 componenten per jaar. Sinds 2013 beschikt Aebi Schmidt hiervoor over twee identieke lasrobotcellen, die allebei compleet zelfstandig kunnen opereren. Valt de ene uit, dan kan de productie toch doorgaan in de andere cel.

Er worden kleine series met een grote variatie aan onderdelen gelast. Daarbij zijn de levertijden kort; de lasafdeling moet stipt op tijd leveren omdat er anders problemen ontstaan in het vervolg van het productieproces. Omdat er doorgaans grote bakken worden gelast uit dunne plaat, moet er bovendien worden gewerkt met nauwe toleranties. Dat vereist een grote discipline bij de hechter om een constante kwaliteit van gehechte producten bij de robot aan te bieden. Want waar je met handmatig lassen nog wel eens onnauwkeurigheden kunt herstellen, lukt dat met de robot niet.

Niet vier of vijf keer testen
Aebi Schmidt werkt met een offline programmeersysteem van de leverancier van de lasrobots. Maar door de lage volumes is dat zeker niet optimaal. Fred Harbers: “Offline programmeren van een lasrobot werkt prima als je een paar keer kunt testen en daarna een grote serie last. Maar met onze lage volumes kunnen we niet een lasprogramma schrijven en dat dan vier of vijf keer testen. Het offline programmeren bracht ons niet wat we hadden gehoopt. Het is niet zo dat je, zoals bij draaien en frezen, een CAD programma door een postprocessor haalt en dan een CAM programma hebt om te lassen.”

Contacten met een collega-ondernemer leerden hem dat die tegen precies hetzelfde probleem aanliep. Ze bespraken dat met LAC-directeur Ard Hofmeijer en kwamen samen met hem tot de conclusie dat offline programmeren voor Aebi Schmidt nog niet volledig  passend is voor kleine series. Daarmee werd de basis gelegd voor de Smart Welding Factory, een fieldlab voor robotlassen, met als doelstelling kostenefficiënt enkelstuks productie in Nederland mogelijk te maken. Harbers: “In het eerste jaar van de Smart Welding Factory zijn we vooral bezig geweest met communiceren van onze behoeftes richting verschillende leveranciers. Met resultaat: we hebben bereikt dat zij met ons op reis willen om het offline programmeren van lasrobots ook voor kleine series geschikt te maken. We krijgen daarbij nu steun.”

Lees hier het gehele artikel.