Technisch/economische haalbaarheid

Technisch/economische haalbaarheid:

Veel productiebedrijven hebben de wens te starten met digitalisering of de productie automatisering verder te moderniseren en daarbij gebruik te maken van de laatste stand van techniek. Dit om de concurrentiepositie te versterken. Maar waar gaat u nu precies in investeren? LAC biedt u de mogelijkheid om een technisch/economische haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de best passende en betaalbare oplossing voor uw organisatie.

In de haalbaarheidsstudie wordt een objectief oordeel gegeven en advies uitgebracht over de mogelijkheden om te automatiseren en kan de ROI (Return On Investment) worden berekend. Flexibiliteit, minimale stilstand en faalkosten zijn hierbij belangrijke uitdagingen om de productie zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Met behulp van simulatiesoftware en digital twin technologie kunnen toekomstige technische mogelijkheden gevisualiseerd en geanalyseerd worden. LAC ondersteunt met behulp haalbaarheidsstudies om de technisch/economische risico’s voor u organisatie tot een minimum te reduceren.

Het LAC helpt bedrijven bij het ontwikkelen en in bedrijf stellen van Digital Twin technologie op basis bedrijfsspecifieke situaties.

Het LAC heeft de status Europees Digital Innovation Hub zie:  
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1080/view 
Deze status geeft (MKB) bedrijven de mogelijkheid om subsidie ondersteund onderzoek en ontwikkeling rond het thema Digital Twinning uit te laten voeren, zie: https://www.change2twin.eu/ 

LAC - Helpdesk


Wilt u gebruik maken van de LAC-Helpdesk? 
Registreer u dan voor de LAC Meet & Learn Community