Technisch- en economische haalbaarheidsstudies

Technisch- en economische haalbaarheidsstudies

Veel productiebedrijven hebben de wens te starten met digitalisering of de productie automatisering verder te moderniseren. En daarbij gebruik te maken van de laatste stand van techniek. Dit om de concurrentiepositie te versterken. Maar waar ga je nu precies in investeren?

LAC bied je de mogelijkheid om een technisch/economische haalbaarheidsstudie uit te voeren. Wij gaan voor jou op zoek naar de best passende en betaalbare oplossing voor jouw organisatie.

In de haalbaarheidsstudie geven we een objectief oordeel en advies over de mogelijkheden om te automatiseren. En Berekenen we de ROI (Return On Investment). Flexibiliteit, minimale stilstand en faalkosten zijn hierbij belangrijke uitdagingen om de productie zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Met behulp van simulatiesoftware en digital twin technologie kunnen toekomstige technische mogelijkheden gevisualiseerd en geanalyseerd worden. LAC ondersteunt met behulp haalbaarheidsstudies om de technisch/economische risico’s voor jouw organisatie tot een minimum te reduceren.

Beginsituatie

Eindsituatie

Realisatie. Zie voor de referentie: Link