Op dinsdag 1 april 2008 wordt tijdens het LaserEvent 2008 in de Universiteit Twente de Toekomstvisie op lasertechnologie in Nederland gepresenteerd. Het LaserEvent is een samenwerking tussen Universiteit Twente, Syntens, NIMR en het Laser Applicatie Centrum (LAC). Deskundige sprekers geven hun visie op lasertechnologie en deelnemers kunnen in interactieve workshops de visie voor hun branche op lasertechnologie samenstellen. Dit gebeurt onder leiding van deskundigen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Het LaserEvent belooft een groot evenement te worden met een kennismarkt, diverse lezingen en workshops. Het evenement zal 4 thema’s belichten:

  • microbewerken;
  • oppervlaktetechnologie;
  • laserlassen;
  • laserbewerken van kunststoffen.

Rond deze thema’s zullen zowel deskundigen vanuit de gebruikers, de leveranciers als de kennisinstellingen presentaties geven. Zo worden de thema’s van alle kanten ruim belicht. Maar ook de deelnemers worden actief betrokken bij het opstellen van een visie: waar staan we over 5 jaar met lasertechnologie.

De komende maanden zal meer informatie over het evenement volgen, zowel via de media als via de website van het LAC www.lac-online.nl.